Khuyến mại 10% cho khách hàng mới, nạp từ 2 triệu trở lên